آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم

آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم

آزمایشگاه-کالیبراسیون-جرم-حجم

امکانات آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم بهسا شامل ترازو های دقیق تا دقت ۰.۰۱ mg و وزنه های کلاس E2  می باشد.آزمایشگاه جرم و حجم این شرکت با بهره گیری از استاندارد های اولیه قابلیت کالیبراسیون تجهیزات زیر را دارا می باشد:

  • کالیبراسیون انواع ترازودیجیتال و آنالوگ
  •  کالیبراسیون انواع وزنه های کلاس F1 و پایین تر
  • کالیبراسیون انواع باسکول دیجیتال و انالوگ تا ۳۰۰۰ کیلوگرم
  • کالیبراسیون انواع ظروف پیمانه گری
  • کالیبراسیون انواع تجهیزات اندازه گیری حجم از قبیل سمپلرها و دیسپنسرها
  •  کالیبراسیون انواع ظروف حجمی تکنشان و مدرج شامل: 
  •   انواع پیکنومتر، استوانه ، بورت ، پیپت ، سرنگ ، بالن و ارلن ، بالن ژوژه  و …

دامنه کابرد

 

ردیف

 

 

کمیت،دستگاه اندازه ­گیری،سنجه مادی

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

 

 

 

 

 

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

وزنه

 

 

 

 

۱ mg

 

۰.۰۰۸۵(mg)

 

۲ mg

 

۰.۰۰۸۴(mg)

 

۵ mg

 

۰.۰۰۸۳(mg)

 

۱۰ mg

 

۰.۰۰۸۲(mg)

 

۲۰ mg

 

۰.۰۰۸۲(mg)

 

۵۰ mg

 

۰.۰۰۸۳(mg)

 

۱۰۰ mg

 

۰.۰۰۸۴(mg)

 

۲۰۰ mg

 

۰.۰۰۸۵(mg)

 

۵۰۰ mg

 

۰.۰۰۸۸(mg)

 

۱g

 

۰.۰۰۸۹(mg)

 

۲g

 

۰.۰۰۹۷(mg)

 

۵g

 

۰.۰۱۲۶(mg)

 

۱۰g

 

۰.۰۲۰۹(mg)

 

۲۰g

 

۰.۰۳۵۶(mg)

 

۵۰g

 

۰.۰۱۶۹(mg)

 

۱۰۰g

 

۰.۰۸۳۷(mg)

 

۲۰۰g

 

۰.۳۳۸۹(mg)

 

۵۰۰ g

 

۱.۱۵۸(mg)

 

۱ kg

 

۰.۰۰۸۳(g)

 

۲ kg

 

۰.۰۰۸۸(g)

 

۵ kg

 

۰.۰۱۰۶(g)

 

۱۰ kg

 

۰.۰۸۵۰(g)

 

۲۰ kg

 

۰.۰۸۹۰(g)

 

۳۰ kg

 

۰.۰۹۱۰(g)

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

ترازو

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ mg to 1 g

 

۰.۰۰۰۰۰۴m+ 0.004(mg)

 

۱ g to 5 g

 

۰.۰۰۱۵m+ 0.0025

 

۵g to 100 g

 

۰.۰۰۱۲m+ 0.0042

 

۱۰۰g to 200g

 

۰.۰۰۱۲m

 

۲۰۰g to 500g

 

۰.۰۰۱۲m

 

 ۵۰۰g to 1kg

 

۱.۲m(kg)

 

۱kg to 5kg

 

۰.۳۷m+0.8

 

۵kg to 10kg

 

۲.۰۶m-0.76

 

۱۰kg to 20kg

 

۱.۷m-4.0

 

۲۰kg to 50kg

 

۱.۷m-4.6

 

۳

 

 

باسکول

 

up to 10000 kg

 

(۰.۰۰۱۱m+0.25)g.m(kg)

 

0

قابل توجه شرکتهای واقع در تهران

با توجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از آن این شرکت از تاریخ 1399/05/12 برای دریافت تجهیزات بدون هیچ گونه هزینه ایی از محل شرکت مشتری به آزمایشگاه بهسا اقدام می نماید، جهت هماهنگی بیشتر با شماره 45526 داخلی 101 خانم رضاییان تماس حاصل فرمایید.