آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم

آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم

آزمایشگاه-کالیبراسیون-جرم-حجم

امکانات آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم بهسا شامل ترازو های دقیق تا دقت 0.01 mg و وزنه های کلاس E2  می باشد.آزمایشگاه جرم و حجم این شرکت با بهره گیری از استاندارد های اولیه قابلیت کالیبراسیون تجهیزات زیر را دارا می باشد:

  • کالیبراسیون انواع ترازودیجیتال و آنالوگ
  •  کالیبراسیون انواع وزنه های کلاس F1 و پایین تر
  • کالیبراسیون انواع باسکول دیجیتال و انالوگ تا 3000 کیلوگرم
  • کالیبراسیون انواع ظروف پیمانه گری
  • کالیبراسیون انواع تجهیزات اندازه گیری حجم از قبیل سمپلرها و دیسپنسرها
  •  کالیبراسیون انواع ظروف حجمی تکنشان و مدرج شامل: 
  •   انواع پیکنومتر، استوانه ، بورت ، پیپت ، سرنگ ، بالن و ارلن ، بالن ژوژه  و …

دامنه کابرد

 

ردیف

 

 

كميت،دستگاه اندازه ­گيري،سنجه مادي

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

وزنه

 

 

 

 

1 mg

 

0.0085(mg)

 

2 mg

 

0.0084(mg)

 

5 mg

 

0.0083(mg)

 

10 mg

 

0.0082(mg)

 

20 mg

 

0.0082(mg)

 

50 mg

 

0.0083(mg)

 

100 mg

 

0.0084(mg)

 

200 mg

 

0.0085(mg)

 

500 mg

 

0.0088(mg)

 

1g

 

0.0089(mg)

 

2g

 

0.0097(mg)

 

5g

 

0.0126(mg)

 

10g

 

0.0209(mg)

 

20g

 

0.0356(mg)

 

50g

 

0.0169(mg)

 

100g

 

0.0837(mg)

 

200g

 

0.3389(mg)

 

500 g

 

1.158(mg)

 

1 kg

 

0.0083(g)

 

2 kg

 

0.0088(g)

 

5 kg

 

0.0106(g)

 

10 kg

 

0.0850(g)

 

20 kg

 

0.0890(g)

 

30 kg

 

0.0910(g)

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ترازو

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mg to 1 g

 

0.000004m+ 0.004(mg)

 

1 g to 5 g

 

0.0015m+ 0.0025

 

5g to 100 g

 

0.0012m+ 0.0042

 

100g to 200g

 

0.0012m

 

200g to 500g

 

0.0012m

 

 500g to 1kg

 

1.2m(kg)

 

1kg to 5kg

 

0.37m+0.8

 

5kg to 10kg

 

2.06m-0.76

 

10kg to 20kg

 

1.7m-4.0

 

20kg to 50kg

 

1.7m-4.6

 

3

 

 

باسکول

 

up to 10000 kg

 

(0.0011m+0.25)g.m(kg)