آزمایشگاه کالیبراسیون فشار
آزمایشگاه کالیبراسیون فشار

آزمایشگاه کالیبراسیون فشار بهسا با به کار گیری تجهیزات مناسب تحت نظام مدیریت کیفیت Iso/Iec 17025 و بانظارت سازمان ملی استاندارد آماده ارایه خدمات کالیبراسیون در کمیت فشار به شرح زیرمی باشد:

 • کالیبراسیون مبدل های فشار 
 •  کالیبراسیون سوییچ های فشار 
 •   کالیبراسیون I TO P پوزیشنر
 • کالیبراسیون شیرهای فشار خلا 
 •  کالیبراسیون بارومترها و فشار مطلق
 • کالیبراسیون فشارسنج های تفاضلی 
 •  کالیبراسیون مانومتر های ستون مایع  
 • کالیبراسیون انواع فشارسنج و خلا سنج
 •  کالیبراسیون ترنسدیوسرها 
 • کالیبراسیون ترنسمیترها 
 •  کالیبراسیون انواع شیرهای اطمینان 
 •  کالیبراسیون مبدل های فشار

دامنه کاربرد

فشار

 

ردیف

 

 

كميت،دستگاه اندازه ­گيري،سنجه مادي

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1

خلاء سنج

-0.8 to 0 bar

0.05 % Fs

 

2

 

فشار سنج با اجزای کشسان

 

 

نيوماتيک

-0.8  to 10 mbar

   0.02%   Fs

10 mbar to 2 bar

0.02 % Fs

 

2 to 7 bar

0.02 % Fs

 

7 to 20 bar

0.01 % Fs

 

20 to 120

0.018% Fs

 

هيدروليک

 

up to 700 bar

0.017 % Fs

 

3

 

 

فشارسنج های الکترومکانیکی

(ترنسميتر، ترنسدیوسر)

 

نيوماتيک

 

-0.8 to 0 bar

0.075 % Fs

 

0 to 10 mbar

0.3%   Fs

 

10 mbar to 2 bar

0.03% Fs

 

2 to 7 bar

0.01 % Fs

 

7 to 20 bar

0.01 % Fs

 

20 to 120 bar

0.018% Fs

 

هيدروليک

Up to 700 bar

0.018 % FS

 

4

 

آزمون عملکرد شیر اطمینان

 

نيوماتيک

Up to 10 bar

0.06 % FS

 

هيدروليک

Up to 400 bar

0.05 % Fs

 

5

 

سوئيچ فشار

 

 

 

نيوماتيک

Up to 7 bar

0.03 % Fs

 

هيدروليک

7 to 20 bar

0.01 % Fs

 

6

 

ثبات فشار (هیدرولیک)

20  to 700 bar

0.017 % Fs

 

7

مانومتر ستون   مایع

Up to 1000 mmHg

0.07 % Fs

                                                                                                                                                                                                                                                              فشار مطلق

 

 

ردیف

 

كميت،دستگاه اندازه­ گيري،سنجه مادي

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

 

1

 

بارومتر

 

 

 

67 to 200 mmHg

0.5 % rdg

200 to 350 mmHg

0.2 % rdg

350 to 760 mmHg

0.15 % rdg