آزمایشگاه کالیبراسیون فشار
آزمایشگاه کالیبراسیون فشار

آزمایشگاه کالیبراسیون فشار بهسا با به کار گیری تجهیزات مناسب تحت نظام مدیریت کیفیت Iso/Iec 17025 و بانظارت سازمان ملی استاندارد آماده ارایه خدمات کالیبراسیون در کمیت فشار به شرح زیرمی باشد:

 • کالیبراسیون مبدل های فشار 
 •  کالیبراسیون سوییچ های فشار 
 •   کالیبراسیون I TO P پوزیشنر
 • کالیبراسیون شیرهای فشار خلا 
 •  کالیبراسیون بارومترها و فشار مطلق
 • کالیبراسیون فشارسنج های تفاضلی 
 •  کالیبراسیون مانومتر های ستون مایع  
 • کالیبراسیون انواع فشارسنج و خلا سنج
 •  کالیبراسیون ترنسدیوسرها 
 • کالیبراسیون ترنسمیترها 
 •  کالیبراسیون انواع شیرهای اطمینان 
 •  کالیبراسیون مبدل های فشار

دامنه کاربرد

فشار

 

ردیف

 

 

کمیت،دستگاه اندازه ­گیری،سنجه مادی

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

۱

خلاء سنج

-۰.۸ to 0 bar

۰.۰۵ % Fs

 

۲

 

فشار سنج با اجزای کشسان

 

 

نیوماتیک

-۰.۸  to 10 mbar

   ۰.۰۲%   Fs

۱۰ mbar to 2 bar

۰.۰۲ % Fs

 

۲ to 7 bar

۰.۰۲ % Fs

 

۷ to 20 bar

۰.۰۱ % Fs

 

۲۰ to 120

۰.۰۱۸% Fs

 

هیدرولیک

 

up to 700 bar

۰.۰۱۷ % Fs

 

۳

 

 

فشارسنج های الکترومکانیکی

(ترنسمیتر، ترنسدیوسر)

 

نیوماتیک

 

-۰.۸ to 0 bar

۰.۰۷۵ % Fs

 

۰ to 10 mbar

۰.۳%   Fs

 

۱۰ mbar to 2 bar

۰.۰۳% Fs

 

۲ to 7 bar

۰.۰۱ % Fs

 

۷ to 20 bar

۰.۰۱ % Fs

 

۲۰ to 120 bar

۰.۰۱۸% Fs

 

هیدرولیک

Up to 700 bar

۰.۰۱۸ % FS

 

۴

 

آزمون عملکرد شیر اطمینان

 

نیوماتیک

Up to 10 bar

۰.۰۶ % FS

 

هیدرولیک

Up to 400 bar

۰.۰۵ % Fs

 

۵

 

سوئیچ فشار

 

 

 

نیوماتیک

Up to 7 bar

۰.۰۳ % Fs

 

هیدرولیک

۷ to 20 bar

۰.۰۱ % Fs

 

۶

 

ثبات فشار (هیدرولیک)

۲۰  to 700 bar

۰.۰۱۷ % Fs

 

۷

مانومتر ستون   مایع

Up to 1000 mmHg

۰.۰۷ % Fs

                                                                                                                                                                                                                                                              فشار مطلق

 

 

ردیف

 

کمیت،دستگاه اندازه­ گیری،سنجه مادی

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

 

۱

 

بارومتر

 

 

 

۶۷ to 200 mmHg

۰.۵ % rdg

۲۰۰ to 350 mmHg

۰.۲ % rdg

۳۵۰ to 760 mmHg

۰.۱۵ % rdg

0