آزمایشگاه کالیبراسیون فلومتری
آزمایشگاه کالیبراسیون فلو

آزمایشگاه کالیبراسیون  فلومتری بهسا : فلو یا جریان سیالات در دو نوع کلی مایعات و گازها تقسیم بندی می شود. مکانیزم های اندازه گیری فلو حجمی یا جرمی بسیار متنوع است. فلومترهای کوریولیس ، الکترومغناطیسی ، سطح متغیر ، التراسونیک ، توربینی ، ورتکس ، جریان گرمایی ، اختلاف فشاری ، چرخ دنده ، پیستونی و جابجایی مثبت نمونه هایی از این انواع می باشند که کاربر برحسب نیاز و شرایط کاری و محیطی و نوع جریان و سیال آنها را بکار می گیرد.کالیبراسیون فلو معمولا بصورت حجمی و جرمی ( وزن سنجی) انجام می شود. در نوع مقایسه ای فلومتر تحت کالیبراسیون با فلومتر مرجع در گستره های مختلف مقایسه می گردد و در حالت گراویمتری یا وزن سنجی حجم مایع عبوری از فلومتر توسط ترازو یا باسکول بصورت جرمی اندازه گیری و با داشتن چگالی سیال کالیبراسیون به حجم و در نهایت جریان یا فلو تبدیل می شود . در این روش اندازه گیری دقیق زمان بسیار اهمیت دارد.

برای کالیبراسیون فلوی گاز نیز کالیبراسیون بصورت مقایسه ای و همچنین استفاده از مراجع پیستونی یا بل پروور انجام می شود.سیالات معمول برای کالیبراسیون فلو، هوا و آب می باشند.

دامنه کاربرد

                                                                                                                     فلو گاز

 

 

ردیف

 

 

كميت،دستگاه اندازه ­گيري،سنجه مادي

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1

   فلومتر

لوسوییچ  

 فلوترانسمیتر                                           

Up to 300 LPM

±2.0 % Rdg

300 to 3800 LPM

 

                                                                                                                  فلو مایعات

 

ردیف

 

 

كميت،دستگاه اندازه­ گيري،سنجه مادي

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1

فلومتر

فلوسوییچ

فلوترانسمیتر

کنتور                                                                     

فلومتر اولتراسونیک       

Up to 40 kg/s

±0.2 % rdg

2

فلومتر مایعات در سایت

  (به روش التراسونیک)

Up to 4 m/s

±1.16 % rdg