آزمایشگاه کالیبراسیون فلومتری
آزمایشگاه کالیبراسیون فلو

آزمایشگاه کالیبراسیون  فلومتری بهسا : فلو یا جریان سیالات در دو نوع کلی مایعات و گازها تقسیم بندی می شود. مکانیزم های اندازه گیری فلو حجمی یا جرمی بسیار متنوع است. فلومترهای کوریولیس ، الکترومغناطیسی ، سطح متغیر ، التراسونیک ، توربینی ، ورتکس ، جریان گرمایی ، اختلاف فشاری ، چرخ دنده ، پیستونی و جابجایی مثبت نمونه هایی از این انواع می باشند که کاربر برحسب نیاز و شرایط کاری و محیطی و نوع جریان و سیال آنها را بکار می گیرد.کالیبراسیون فلو معمولا بصورت حجمی و جرمی ( وزن سنجی) انجام می شود. در نوع مقایسه ای فلومتر تحت کالیبراسیون با فلومتر مرجع در گستره های مختلف مقایسه می گردد و در حالت گراویمتری یا وزن سنجی حجم مایع عبوری از فلومتر توسط ترازو یا باسکول بصورت جرمی اندازه گیری و با داشتن چگالی سیال کالیبراسیون به حجم و در نهایت جریان یا فلو تبدیل می شود . در این روش اندازه گیری دقیق زمان بسیار اهمیت دارد.

برای کالیبراسیون فلوی گاز نیز کالیبراسیون بصورت مقایسه ای و همچنین استفاده از مراجع پیستونی یا بل پروور انجام می شود.سیالات معمول برای کالیبراسیون فلو، هوا و آب می باشند.

دامنه کاربرد

                                                                                                                     فلو گاز

 

 

ردیف

 

 

کمیت،دستگاه اندازه ­گیری،سنجه مادی

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

۱

   فلومتر

لوسوییچ  

 فلوترانسمیتر                                           

Up to 300 LPM

±۲.۰ % Rdg

۳۰۰ to 3800 LPM

 

                                                                                                                  فلو مایعات

 

ردیف

 

 

کمیت،دستگاه اندازه­ گیری،سنجه مادی

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

۱

فلومتر

فلوسوییچ

فلوترانسمیتر

کنتور                                                                     

فلومتر اولتراسونیک       

Up to 40 kg/s

±۰.۲ % rdg

۲

فلومتر مایعات در سایت

  (به روش التراسونیک)

Up to 4 m/s

±۱.۱۶ % rdg

0

قابل توجه شرکتهای واقع در تهران

با توجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از آن این شرکت از تاریخ 1399/05/12 برای دریافت تجهیزات بدون هیچ گونه هزینه ایی از محل شرکت مشتری به آزمایشگاه بهسا اقدام می نماید، جهت هماهنگی بیشتر با شماره 45526 داخلی 101 خانم رضاییان تماس حاصل فرمایید.