تمدید گواهی نامه کالیبراسیون شرکت مهندسی بهینه سنجش آزما تا سال 1401

تمدید گواهی نامه کالیبراسیون شرکت مهندسی بهینه سنجش آزما تا سال 1401

گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه بهسا

تصمیم گیری برای 2 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران سیزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ های 1398/08/13و 1398/09/04

سیزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ های 1398/08/13و 1398/09/04با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 0 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 0 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 2 آزمایشگاه موافقت گردید.
– آزمایشگاه سنجش برتر خلیج فارس (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون در تاریخ 1398/08/13
– آزمایشگاه بهینه سنجش آزما(بهسا) (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون  در تاریخ 1398/09/04

لینک خبر در پورتال NACI

پاسخی بگذارید