تمدید گواهی نامه کالیبراسیون شرکت مهندسی بهینه سنجش آزما تا سال ۱۴۰۱

تمدید گواهی نامه کالیبراسیون شرکت مهندسی بهینه سنجش آزما تا سال ۱۴۰۱

گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه بهسا

تصمیم گیری برای ۲ آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران سیزدهمین جلسه کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون در سال جاری در تاریخ های ۱۳۹۸/۰۸/۱۳و ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

سیزدهمین جلسه کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون در سال جاری در تاریخ های ۱۳۹۸/۰۸/۱۳و ۱۳۹۸/۰۹/۰۴با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار گردید. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در این جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۵، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای ۰ آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای ۰ آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای ۲ آزمایشگاه موافقت گردید.
– آزمایشگاه سنجش برتر خلیج فارس (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
– آزمایشگاه بهینه سنجش آزما(بهسا) (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون  در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

لینک خبر در پورتال NACI

پاسخی بگذارید

0

قابل توجه شرکتهای واقع در تهران

با توجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از آن این شرکت از تاریخ 1399/05/12 برای دریافت تجهیزات بدون هیچ گونه هزینه ایی از محل شرکت مشتری به آزمایشگاه بهسا اقدام می نماید، جهت هماهنگی بیشتر با شماره 45526 داخلی 101 خانم رضاییان تماس حاصل فرمایید.