آزمایشگاه کالیبراسیون اپتیک و نورسنجی

دامنه اعتباربخشی Micro Precision ISO / IEC 17025: 2017 خدمات کالیبراسیون اپتیکی معتبر را برای تقریباً انواع تست و اندازه گیری تجهیزات نوری فراهم می کند. انواع تجهیزات شامل منابع لیزر ، منابع LED ، سنسورهای قدرت نوری ، میراگرهای نوری و آنالیزرهای نوری است.

آزمایشگاه کالیبراسیون نورسنجی بهسا

آزمایشگاه کالیبراسیون نوری ما می تواند کارهای مختلف مشتری را انجام دهد ، از جمله کالیبراسیون مجدد ابزارهای Kingfisher و ….

با استفاده از تجربه ، دقت و دانش پیشرو در صنعت ما ، با استفاده از اعتبار سنجی تجهیزات مهم نوری یا پیش آزمون یا پس آزمون ، از دقت و دانش پیشرو صنعت بهره مند شوید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا