آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو و گشتاور

کالیبراسیون: آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو و گشتاور در شرکت بهسا با داشتن دستگاه مرجع مولد نیرو به‌ عنوان مرجع اولیه و لودسل های مرجع به همراه نشان دهنده تا حداکثر ظرفیت 500 تن در رنج‌های مختلف جهت ایجاد و اندازه‌گیری نیرو، آماده کالیبراسیون انواع تجهیزات نیرو سنجی تا ظرفیت 500 تن را مطابق موارد زیر دارد:

  • کالیبراسیون انواع لودسل فشاری و کششی
  • کالیبراسیون دستگاه های تست آزمون مواد کشش و فشار
  •  کالیبراسیون گیج های  نیرو سنج
  • کالیبراسیون بل پرور
  •  کالیبراسیون اندازه گیری نیروی فنر
  • کالیبراسیون انواع ترکمترها و ترکت تسترها
  • کالیبراسیون انواع تنسایل در سه کمیت نیرو ، جابجایی و سرعت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا