آزمایشگاه کالیبراسیون گازسنجی و آنالیزرهای گاز

خدمات کالیبراسیون آنالیز کننده گاز توسط کالیبراسیون بهسا ، هم شامل خدمات کالیبراسیون آنالیز کننده گاز  و هم خدمات کالیبراسیون استاندارد گاز برای انواع دیگر ردیاب گاز است. تجهیزات آزمایش گاز به طور کلی اکسیژن ، مونوکسیدکربن و دما را اندازه گیری می کنند اما اغلب می توانند برای اندازه گیری گازها و پارامترهای مختلف با سنسورهای دیگر مجهز شوند.

پارامترهای زیر اغلب در ابزار اندازه گیری گاز دیده می شوند:

  • دمای گاز
  • فشار گاز
  • سطح اکسیژن (O2)
  • سطح دی اکسید کربن (CO2)
  • سطح اکسید نیتریک (NO)
  • سطح اکسید نیتروژن (NO2)
  • سطح دی اکسید گوگرد (SO2)
  • وجود گازهای قابل اشتعال (هیدروکربن ها)
    کالیبراسیون بهسا توصیه می کند که تمام آنالیز کننده های گاز هر 6 ماه یکبار به عنوان حداقل نیاز بررسی می شوند ، اگرچه مانند اکثر ابزارهای با کاربرد گسترده. یک دوره کوتاهتر بین کالیبراسیون می تواند مفید باشد. با توجه به استانداردهای ایمنی در سراسر صنعت ، کالیبراسیون و سرویس بخشی اساسی در نگهداری و تجزیه و تحلیل گاز است. آزمایش و کالیبراسیون این ابزارها با گواهینامه  در دسترس برای پارامترهای خاص ، با استاندارد های ملی قابل پیگیری است.

5 دلیل برای کالیبره کردن آنالایزر گاز

1. کلیه ابزارهای آزمایش و اندازه گیری باید کالیبره شوند تا از دقیق بودن ابزار در محدوده تعیین شده توسط سازنده اطمینان حاصل شود. تمام رانش ابزار. هدف از کالیبراسیون کاهش هرگونه عدم قطعیت اندازه گیری است. یک کالیبراسیون منظم از تجهیزات شما می تواند آن را در شرایط مناسب نگه دارد تا از کار شما پشتیبانی کند و اندازه گیری های دقیق را انجام دهد.

2. استانداردهاگاز برای تجزیه و تحلیل گاز به وضوح تعریف می کند که تجهیزات باید به طور حرفه ای کالیبره شوند. استفاده از آنالایزرهای گاز دودکش که خارج از تاریخ کالیبراسیون آنها هستند مجاز نیست!

3. اگر رجیستر گاز با شما مقابله کند ، ممکن است مجبور شوید دوباره برگردید و تمام اندازه گیری هایی را که در آن خارج از تاریخ کالیبراسیون از آنالیز کننده گاز دودکش استفاده کرده اید ، دوباره انجام دهید. یا بدتر اینکه اگر دستگاهی که آزمایش کرده اید تحت بررسی قرار می گیرد ، شما می توانید مجازات ها و عواقب بسیار جدی تری برای مبارزه با آن داشته باشید.

4- معمولاً ، تولیدکنندگان توصیه می کنند که هر چند وقت یکبار باید دستگاه های آنها کالیبره شود. برخی از مدل ها و مدل ها ، به عنوان مثال ، آنالایزرهای گاز Antonue Flue Gas در واقع شما را از کالیبراسیون موعد مقرر هشدار می دهند. این FGA ها پیام های هشدار دهنده را نمایش می دهند و تاریخ موعد کالیبراسیون را روی هر گزارشی که ایجاد می کنید چاپ می کنند.

5- اگر تصمیم دارید از تجزیه و تحلیل گاز دودکش خود خارج از دوره کالیبراسیون استفاده کنید ، جدا از قانون شکنی ، خود و مشتریان خود را نیز در معرض خطر جدی قرار می دهید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا