آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو و گشتاور
آزمایشگاه کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو در شرکت بهسا با داشتن دستگاه مرجع مولد نیرو به‌ عنوان مرجع اولیه و لودسل های  مرجع  به همراه نشاندهنده تا حداکثر ظرفیت ۵۰۰ تن در رنج‌های مختلف جهت ایجاد و اندازه‌گیری نیرو، آماده کالیبراسیون انواع  تجهیزات نیرو سنجی  تا ظرفیت ۵۰۰ تن را مطابق موارد زیر دارد:

  • انواع لودسل فشاری و کششی
  • دستگاه های تست آزمون مواد کشش و فشار
  •  گیج های  نیرو سنج
  • کالیبراسیون بل پرور
  •  اندازه گیری نیروی فنر
  • کالیبراسیون انواع ترکمترها و ترکت تسترها
  • کالیبراسیون انواع تنسایل در سه کمیت نیرو ، جابجایی و سرعت

دامنه کاربرد

گشتاور

 

ردیف

 

کمیت،دستگاه اندازه­ گیری،سنجه مادی

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

۱

ترکمتر

Up to 10 N.m

۰.۰۶% of load

۱۰ to 100 N.m

۰.۰۷% of load

۱۰۰ to 1300 N.m

۰.۸% of load

۱۳۰۰ to 2500 N.m

۰.۷% of load

۲

ترک تستر

Up to 1500 N.m

۰.۰۴%F.S

                                                                                                          ترکمتر بادی

 

ردیف

 

کمیت،دستگاه اندازه ­گیری،سنجه مادی

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

۱

ترکمتر  بادی

۱۰ to 2500 N.m

۰.۷% of load

                                                                                       نیرو 

 

ردیف

 

کمیت،دستگاه اندازه­ گیری،سنجه مادی

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

 

 

 

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

لودسل

کششی

Up to 250kgf

۰.۴۱% rdg

۲۵۰ to 500kgf

۰.۲۲% rdg

۰.۵ to 5 ton

۰.۱۳%

۵ to 10 ton

۰.۳۶% rdg

فشاری

Up to 250kgf

۰.۴۲% rdg

۲۵۰ to 500kgf

۰.۲۶% rdg

۰.۵ to 5 ton

۰.۱۶%

۵ to 10 ton

۰.۳۵% rdg

۱۰ to 50 ton

۱.۰% rdg

۲

دستگاه تست آزمون مواد

نیرو

کششی

Up to 250kgf

۰.۲۱% rdg

۲۵۰ to 500kgf

۰.۲۱% rdg

۰.۵ to 5 ton

۰.۳۲%

۵ to 10 ton

۰.۴۱% rdg

۱۰ to 50 ton

۰.۴۱% rdg

فشاری

Up to 250kgf

۰.۲۳% rdg

۲۵۰ to 500kgf

۰.۲۵% rdg

۰.۵ to 5 ton

۰.۳۳%

۵ to 10 ton

۰.۴۰% rdg

۱۰ to 50 ton

۱.۱% rdg

۵۰ to 200 ton

۰.۶۵% rdg

 

 

سرعت

Up to 10 mm/min

 

(۰.۰۰۰۹V+0.0004)mm/min,V in mm/min

۱۰ to 500 mm/min

 

(۰.۰۰۰۸V+0.0527)mm/min,V in mm/min

 

جابجایی

 

Up to 300 mm

(۰.۰۱۱۸d+0.0056) mm, d(m)

 

 

۳۰۰ to 500 mm/min

(۰.۰۰۰۰۲d+0.003) mm, d(m)

 

۳

 

نیروی فنر دستگاه سختی سنج لاستیک و پلاستیک

 

 

Shore A&D

 

 

۶g

0

قابل توجه شرکتهای واقع در تهران

با توجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از آن این شرکت از تاریخ 1399/05/12 برای دریافت تجهیزات بدون هیچ گونه هزینه ایی از محل شرکت مشتری به آزمایشگاه بهسا اقدام می نماید، جهت هماهنگی بیشتر با شماره 45526 داخلی 101 خانم رضاییان تماس حاصل فرمایید.