بهسا بزرگترین آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون و اسکوپ کاری

Friability Test Apparatus

تست شکنندگی یک تکنیک آزمایشگاهی است که توسط صنعت داروسازی برای آزمایش دوام قرص ها در حین حمل و نقل استفاده می شود. این آزمایش شامل انداختن مکرر نمونه ای از قرص ها در یک زمان ثابت، با استفاده از یک چرخ چرخان با یک بافل است. نتیجه برای وجود قرص های شکسته و درصد از دست رفتن جرم قرص در اثر خرد شدن بررسی می شود. یک مشخصات معمولی اجازه می دهد درصد غیرصفر تراشه، و صفر قرص شکسته.

پیمایش به بالا