استاندارد ISO/IEC 17025 : 2005

استاندارد ISO/IEC 17025 : 2005

استاندارد 17025

هدف و دامنه کاربرد

  1. این استاندارد بین المللی الزامات عمومی برای احراز صلاحیت به منظور انجام آزمون و یا کالیبراسیون ها و همچنین نمونه برداری را تعیین می کند. این استاندارد تمامی آزمون ها یا کالیبراسیون هایی که با استفاده از روش های استاندارد ، روش های غیر استاندارد و روش های توسعه یافته در خود آزمایشگاه انجام می گیرد را شامل می شود.
  2. این استاندارد بین المللی در تمام سازمان هایی که آزمون ها و یا کالیبراسیون را انجام می دهندقابل اجرا می باشد.
  3. برای استفاده از آزمایشگاه ها به منظور توسعه کیفیت آنها ، سیستم های اداری و فنی که عملکرد آنها را کنترل می کند ، می باشد.
  4. این استاندارد بین المللی شامل همخوانی با مقررات قانونی و نیازمندی های ایمنی در اداره آزمایشگاه نمی شود.
برچسب ها :استاندارد 17025

۱ دیدگاه

پاسخی بگذارید

0

قابل توجه شرکتهای واقع در تهران

با توجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از آن این شرکت از تاریخ 1399/05/12 برای دریافت تجهیزات بدون هیچ گونه هزینه ایی از محل شرکت مشتری به آزمایشگاه بهسا اقدام می نماید، جهت هماهنگی بیشتر با شماره 45526 داخلی 101 خانم رضاییان تماس حاصل فرمایید.