تندیس نقره ایی TOP TEN ارمنستان

بهینه سنجش آزما (Behineh Sanjesh Azma) 

کسب جایزه تندیس نقره ایی بعنوان بزرگترین آزمایشگاه در زمینه خدمات کالیبراسیون در سال ۲۰۱۳ کشور از ارمنستان

0

قابل توجه شرکتهای واقع در تهران

با توجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از آن این شرکت از تاریخ 1399/05/12 برای دریافت تجهیزات بدون هیچ گونه هزینه ایی از محل شرکت مشتری به آزمایشگاه بهسا اقدام می نماید، جهت هماهنگی بیشتر با شماره 45526 داخلی 101 خانم رضاییان تماس حاصل فرمایید.