تایید صلاحیت معتبرسازی سردخانه

بهسا بزرگترین آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون و اسکوپ کاری

معتبر سازی و احراز کیفیت سرد خانه

 

تکنسین های مجرب ما خدمات اعتبار سنجی یخچال سردخانه را برای انواع مختلفی از واحدهای تحت کنترل دما ، از یخچال های فشرده گرفته تا محفظه های ورودی انبار ، انجام می دهند. خدمات با کیفیت این شرکت به شما اطمینان می دهند که تجهیزات شما قبل از استفاده برای نگهداری داروها ، نمونه های آزمایشگاهی یا مواد محصول ، از درجه حرارت بحرانی و مشخصات کنترل برخوردار هستند.

صلاحیت اتاقهای سرد

به عنوان بخشی از روشهای تأیید اعتبار ، می توانیم آزمایش های IQ ، OQ و PQ را که شرایط مورد نیاز سردخانه شما می باشد را کاملاً پوشش دهد. خدمات IQ ما اطمینان از نصب و عملکرد صحیح واحد شما را تضمین می کند. IQ همچنین می تواند محیطی را که محل ذخیره سازی است ارزیابی کند.

صلاحیت عملیاتی یا OQ سردخانه:

  • ویژگی های کنترل و کنترل یک کانتینر را آزمایش می کند.
  • اطمینان حاصل می کنید که واحد کالیبره شده است.
  • هشدارهای مربوط به واحد را تأیید می کند.

صلاحیت عملکرد شامل خدمات نقشه برداری دما است. داده ها در طی یک حالت خالی و یک حالت بارگذاری شده جمع آوری می شوند.علاوه بر این ، اطلاعات مربوط به بازیابی دما به دنبال وقایع خاص مانند باز کردن درها یا اتلاف برق جمع آوری می شود.

بهسا با استفاده از دستگاه های ثبت اطلاعات قابل ردیابی بسیار قابل اعتماد و کاوشگرهای دما ، نتایج نقشه برداری را جمع آوری می کند.

پیمایش به بالا