گواهی نامه ۱۷۰۲۵ ایران NACI
مرکز ملی

بهسا دارای گواهی نامه ۱۷۰۲۵ ایران NACI

شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/413

اعتبار تایید تا تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۲

کمیت: ابعاد، آشکارسازها، دما، رطوبت، جرم، فشار، سختی سنجی، گشتاور، ترکمتر بادی، نیرو، بل پروور، فلو گاز، فلو مایعات، سطح سیال (Level)، حجم، گاز سنجی، شیمی، اندازه گیری مواد شیمیایی، کروماتوگرافی، طیف سنجی، هود شیمیایی و میکروبی و سیستم های HVAC، پارتیکل کانتر، تجهیزات تعمیرگاهی، بادسنجی، نورسنجی، لرزش (ویبره)، اپتیک و لیزر، تست ضربه (مستقیم وغیرمستقیم)،الکتریک، کالیبراتور پزشکی،

دانلود کامل گواهینامه فارسی تأیید صلاحیت ۱۷۰۲۵ NACI شرکت بهینه سنجش آزما

دانلود کامل گواهینامه انگلیسی تأیید صلاحیت ۱۷۰۲۵ NACI شرکت بهینه سنجش آزما

0

قابل توجه شرکتهای واقع در تهران

با توجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از آن این شرکت از تاریخ 1399/05/12 برای دریافت تجهیزات بدون هیچ گونه هزینه ایی از محل شرکت مشتری به آزمایشگاه بهسا اقدام می نماید، جهت هماهنگی بیشتر با شماره 45526 داخلی 101 خانم رضاییان تماس حاصل فرمایید.