گواهی نامه ها

گواهی نامه ها

گواهی نامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه بهینه سنجش آزما ( بهسا )

Behineh Sanjesh Azma Eng. Co. Laboratory Accreditaion Certificate

0

قابل توجه شرکتهای واقع در تهران

با توجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از آن این شرکت از تاریخ 1399/05/12 برای دریافت تجهیزات بدون هیچ گونه هزینه ایی از محل شرکت مشتری به آزمایشگاه بهسا اقدام می نماید، جهت هماهنگی بیشتر با شماره 45526 داخلی 101 خانم رضاییان تماس حاصل فرمایید.