آزمایشگاه کالیبراسیون سختی سنجی

آزمایشگاه کالیبراسیون سختی سنجی شرکت بهسا  کالیبراسیون تست سختی : آزمایش سختی مطمئن ترین و پرکاربردترین آزمایش برای ارزیابی خصوصیات فلزات و سایر مواد جامد است. آزمایش سختی ارزیابی ویژگی های یک ماده ، مانند استحکام ، یکپارچگی سازه ، انعطاف پذیری ، مقاومت در برابر سایش و کیفیت را امکان پذیر می کند. این به

آزمایشگاه کالیبراسیون سختی سنجی ادامه مطلب »