آزمایشگاه کالیبراسیون بادسنجی

آزمایشگاه کالیبراسیون بادسنجی

آزمایشگاه کالیبراسیون بادسنجی خدمات کالیبراسیون سرعت هوا و کالیبراسیون بادسنج در تونل های بادی معتبر آزمایشگاه بهسا انجام می شود که دقت فوق العاده ای را در دو حالت کم و زیاد سرعت ارائه می دهد. این مرکز می تواند کالیبراسیون سرعت هوا مستقل و معتبر UKAS را برای انواع لوله های استاتیک پیتوت ،

آزمایشگاه کالیبراسیون بادسنجی ادامه مطلب »