استاندارد ISO/IEC 17025 : 2005

هدف و دامنه کاربرد

  1. این استاندارد بین المللی الزامات عمومی برای احراز صلاحیت به منظور انجام آزمون و یا کالیبراسیون ها و همچنین نمونه برداری را تعیین می کند. این استاندارد تمامی آزمون ها یا کالیبراسیون هایی که با استفاده از روش های استاندارد ، روش های غیر استاندارد و روش های توسعه یافته در خود آزمایشگاه انجام می گیرد را شامل می شود.
  2. این استاندارد بین المللی در تمام سازمان هایی که آزمون ها و یا کالیبراسیون را انجام می دهندقابل اجرا می باشد.
  3. برای استفاده از آزمایشگاه ها به منظور توسعه کیفیت آنها ، سیستم های اداری و فنی که عملکرد آنها را کنترل می کند ، می باشد.
  4. این استاندارد بین المللی شامل همخوانی با مقررات قانونی و نیازمندی های ایمنی در اداره آزمایشگاه نمی شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا

با سلام خدمت مشتریان و همراهان شرکت بهسا

با توجه به خرابی پیش آمده مخابرات منطقه آزادگان

لطفا با شماره های 88179600 – 88179653 – 88179639 – 88179606 و تلفن پنج رقمی 45526 تماس حاصل فرمایید.

از مشکل بوجود آمده عرض خواهی گردیده .