تمدید گواهی نامه کالیبراسیون شرکت مهندسی بهینه سنجش آزما تا سال 1401

تصمیم گیری برای 2 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران سیزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ های 1398/08/13و 1398/09/04

سیزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ های 1398/08/13و 1398/09/04با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 0 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 0 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 2 آزمایشگاه موافقت گردید.
– آزمایشگاه سنجش برتر خلیج فارس (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون در تاریخ 1398/08/13
– آزمایشگاه بهینه سنجش آزما(بهسا) (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون  در تاریخ 1398/09/04

لینک خبر در پورتال NACI

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا