گواهینامه 17025 NACI شرکت بهینه سنجش آزما

تمدید-گواهی-نامه-17025-بهسا
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

گواهینامه 17025 شرکت بهینه سنجش آزما

گواهینامه ی 17025 تایید صلاحیت ایران NACI شرکت بهینه سنجش آزما بروز شده و در سایت قرار داده شد.

شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/413

اعتبار تایید تا تاریخ: 1401/08/12

کمیت: ابعاد، آشکارسازها، دما، رطوبت، جرم، فشار، سختی سنجی، گشتاور، ترکمتر بادی، نیرو، بل پروور، فلو گاز، فلو مایعات، سطح سیال (Level)، حجم، گاز سنجی، شیمی، اندازه گیری مواد شیمیایی، کروماتوگرافی، طیف سنجی، هود شیمیایی و میکروبی و سیستم های HVAC، پارتیکل کانتر، تجهیزات تعمیرگاهی، بادسنجی، نورسنجی، لرزش (ویبره)، اپتیک و لیزر، تست ضربه (مستقیم وغیرمستقیم)،الکتریک، کالیبراتور پزشکی،

این مقاله را برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

دیدگاهتان را بنویسید