آزمایشگاه کالیبراسیون ابعادی

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعادی شرکت بهسا بر اساس دامنه کاری و گواهینامه تایید صلاحیت و استاندارد های ملی و بین المللی با بهره گیری از مراجع مناسب در این کمیت آماده ارائه خدمات در زمینه کالیبراسیون  و تجهیزات اندازه گیری ابعادی شامل موارد زیر می باشد:

 •  کالیبراسیون انواع کولیس
 •  کالیبراسیون انواع میکرومتر
 •  کالیبراسیون ساعت اندیکاتور
 •  کالیبراسیون انواع  الک
 •  کالیبراسیون پروفایل پروژکتور
 •  کالیبراسیون نقاله و زاویه سنج
 •  کالیبراسیون گونیا
 •  کالیبراسیون فیلر،شعاع سنج ،دنده،گام
 •  کالیبراسیون ارتفاع سنج
 •  کالیبراسیون اپتیکال فلت و اپتیکال پارالل
 • کالیبراسیون گبج بلاک
 • کالیبراسیون انواع آشکارساز
 • کالیبراسیون انواع متر و خط کش
 • کالیبراسیون سیرکومتر
 • کالیبراسیون زبری سنج
 • کالیبراسیون انواع تراز
 • کالیبراسیون براقیت سنج
 • کالیبراسیون اسلامپ
 • کالیبراسیون گیج های توپی وریندی و برونرو
 • کالیبراسیون سختی سنج لاستیک
 • کالیبراسیون عمق سنج
 • کالیبراسیون ضخامت سنجهای التراسونیک
 • کالیبراسیون سطح سنج
 • کالیبراسیون انواع ساعت شیطانکی
 • کالیبراسیون انواع ساعتهای اندازه گیری
 • کالیراسیونن ضخامت سنج رنگ
 • کالیراسیون اپلیکاتور
 • کالیراسیون کریپتومتر
 • کالیراسیون گریندومتر و گریندوپک
 • کالیبراسیون کراس کات
 • کالیراسیون فوردکاپ و فلوکاپ
 • کالیبراسیون گیج های مرکب
 • کالیبراسیون ویکات
 • کالیبراسیون LVDT

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا