آزمایشگاه کالیبراسیون سختی سنجی

آزمایشگاه کالیبراسیون سختی سنجی شرکت بهسا 

کالیبراسیون تست سختی : آزمایش سختی مطمئن ترین و پرکاربردترین آزمایش برای ارزیابی خصوصیات فلزات و سایر مواد جامد است. آزمایش سختی ارزیابی ویژگی های یک ماده ، مانند استحکام ، یکپارچگی سازه ، انعطاف پذیری ، مقاومت در برابر سایش و کیفیت را امکان پذیر می کند. این به شما کمک می کند تا تعیین کنید آیا ماده ای برای برنامه مورد نیاز مناسب است یا خیر.ماهیت غیر مخرب آزمایش سختی آن را به متداول ترین روش بازرسی در ماشین آلات ، ریخته گری ها ، آزمایشگاه های مهندسی و سایر صنایع متالورژی تبدیل می کند.

مانند هر قطعه دیگر از تجهیزات آزمایش ، یک آزمایشگر سختی می تواند از طریق استفاده مکرر فیزیکی از اجزای تستر ، از خطا خارج شود. برای حفظ قابلیت اطمینان ، بازرسی و کالیبراسیون منظم لازم است.دو نوع کالیبراسیون به طور معمول برای آزمایشگرهای مهار استفاده می شود ، مستقیم و غیرمستقیم.کالیبراسیون مستقیم مستلزم تأیید تمام تک تک اجزای تستر سختی ، مانند نیرو ، ابعاد تورفتگی ، اندازه گیری دقت دستگاه و سرعت و زمان چرخه فرو رفتگی است.کالیبراسیون غیرمستقیم شامل بررسی تستر سختی در برابر بلوک های تست سختی گواهی شده است که نمایانگر نقاط مختلف در دامنه مقیاس های تأیید شده هستند.کالیبراسیون غیرمستقیم تستر سختی فرایند قابل اطمینان تری نسبت به کالیبراسیون مستقیم در نظر گرفته می شود زیرا در این روش تمام متغیرهای جداگانه عملکرد دستگاه.برای اطمینان از صحت و ردیابی کالیبراسیون آزمایش غیرمستقیم سختی ، به بلوک های تست شده مورد نیاز است. برای کالیبره کردن سختی سنج ، چندین بلوک آزمایش لازم است. به طور معمول ، سه بلوک تست در هر مقیاس مورد نیاز است ، هر کدام برای خواندن سختی کم ، متوسط و زیاد برای هر محدوده ای که آزمایش می کنید. این احتمال وجود دارد که آزمایشات در یک نقطه سختی مقیاس درست و در نقاط دیگر نادرست باشد.ابتدا باید فرورفتگی قبل از کالیبراسیون بررسی شود تا از عیوب سطحی در آن اطمینان حاصل شود. ناحیه فرورفتگی که با مواد تماس خواهد داشت نیز باید پرداخت شود.در مرحله بعدی ، برای هر محدوده آزمایشی ، پنج بازخوانی برای دامنه مورد آزمایش شما گرفته می شود و میانگین خواندن ها به دست می آید. فاصله مراکز دو تورفتگی مجاور بسته به روش استفاده شده باید حداقل دو و نیم تا سه برابر قطر یا مورب تورفتگی باشد. تغییر شکل مواد حاصل از تورفتگی های ایجاد شده بسیار نزدیک به یکدیگر یا بسیار نزدیک به لبه های بلوک آزمایش می تواند منجر به قرائت نادرست سختی شود. قرائت شده از دستگاه سختی سنج باید نشان دهنده مقدار سختی بلوک های آزمایش شده مجاز برای هر دامنه آزمایش شده باشد. یک تستر سختی نامرتب می تواند به درستی در یک مقدار سختی و به اشتباه در مقادیر دیگر بخواند. اگر دستگاه سنجش سختی در کالیبراسیون بلوک تست شکست بخورد ، باید کالیبراسیون مستقیم برای شناسایی component مشکوک انجام شود و متناسب با مشخصات آن تنظیم شود.

انواع سختی سنج ها شامل :

  • UCI / DYNAMIC TESTER
  • PORTABLE HARDNESS TESTER
  • GEAR  TEETH HARDNESS TESTER

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا